trešdiena, 2011. gada 23. februāris

Gaidām idejas kopīgiem latviešu pasākumiem Tallinā!

Ar mērķi bagātināt vietējo kultūras dzīvi, vēlamies apzināt, vai mūsu rindās ir vēl kādi talantīgi organizatori un ideju ģeneratori ar kontaktiem Latvijā, kas ir gatavi uz brīvprātības pamatiem pielietot savus talantus un idejas, lai turpmāk mūsu svētki būtu pēc iespējas pilnvērtīgāki, daudzveidīgāki un saistošāki lielākajai daļai no svētku aktīvajiem apmeklētājiem.
Varbūt tieši Tava ideja ir tā, kas priecēs mūs visus nākamajos svētkos? Neturi sveci zem pūra!
Latviešu Nacionālās Kultūras biedrība Igaunijā aicina aktīvi izteikt realizējamas idejas par svētku norisi. Idejas tiks apspriestas tikko kā izveidotajā svētku organizācijas padomes sēdē, kur arī tiks pieņemts gala variants par svētku realizāciju. No mūsu puses lūgums izteikt ne tikai kādas vispārīgas idejas (gaidīsim gan arī tās), bet iespēju robežās jau arī konkrētus minējumus - kādi mākslinieki konkrēti varētu uzstāties kādos svētkos, kāda apmēram varētu būt programma, cik tas varētu izmaksāt, vai mākslinieki ir pieejami mums vēlamajos datumos, vai pats idejas autors vai kādi viņam zināmi cilvēki ir ar mieru piedalīties pasākuma organizācijā (ar ko konkrēti) un citi ar svētku organizāciju saistītie jautājumi.  Atcerieties  - jo vairāk jūs mums pastāstīsiet par savu ideju, jo lielāka iespēja, ka padome izvēlēsies tieši to!
Latviešu Nacionālās Kultūras biedrības Igaunijā biedri ir vienojušies 2011.gadā  atbalstīt šādu pasākumu rīkošanu par biedrībai pieejamajiem līdzekļiem :
4.maija svinības -07.05.2011.
Jāņi – jūnijā
18.novembra svinības- novembrī
Ziemassvētki – decembrī.


Lai pieteiktos konkursam, ir jāiesūta savs idejas pieteikums. Tajā vēlams norādīt, uz kuriem svētkiem šī ideja attiecas, kas tajos uzstāsies, cik tas maksās, kas šo projektu vadīs. 
Idejas un projektu pieteikumus lūdzam iesūtīt līdz 31.martam. Ja laika gaitā prāta nāk jaunas, 18.novembra un Ziemassvētku idejas var iesūtīt vēlākais 16.septembrī uz adresi latviesuklubins@hot.ee

Lai izskatītu iesūtītās idejas, tiks sasaukta biedrības pasākumu rīkošanas padome, kuras sastāvā darbosies dažādu biedrības biedru paaudžu pārstāvji un biedrības valde. Padome izvēlēsies labāko no piedāvātajiem variantiem.

Kas būtu jāņem vērā, iesniedzot piedāvājumu:

1. No biedrības līdzekļiem var tikt apmaksāta telpu īre, mākslinieku honorārs, skaņu aparatūras īre, daļa projekta vadītāja telefona rēķinu un transports. Citi izdevumi, ieskaitot projekta vadītāja algu, var tikt segti vienīgi no papildus finansējuma, kurš katram projektam ir jāatrod atsevišķi.

2. Vadoties pēc iepriekšējā gada pieredzes, aptuvenais finansējuma apmērs mākslinieku honorāru un transporta izdevumu apmaksai varētu būt šāds : 
        4.maijs  -130 EUR, 
               Jāņi - 500 EUR, 
               18.novembris - 400 EUR,
               Ziemassvētki - 300 EUR.
3. Projektus konkursam var iesniegt jebkurš gribētājs. Tāpat ikviens ir aicināts izteikt idejas un ierosinājumus pasākumu rīkošanai!!!  Šajā jomā ir svarīgi arī personīgi sakari, un būsim priecīgi, ja palīdzēsiet mums ar tiem. 

4. Katrs pretendents var iesniegt neierobežotu daudzumu projektu un ideju uz visiem pasākumiem.

5. Visiem LNKB pasākumiem ir jābūt latviešu kultūru un valodu popularizējošiem, iespēju robežās arī izglītojošiem, tāpēc vēlams iesaistīt tādus latviešu māksliniekus, kuriem līdzīgu devumu nevaram baudīt nekur citur, kā vienīgi Latvijā.

ar cieņu
Anna Volkova
Latviešu Nacionālās Kultūras biedrības Igaunijā valdes priekšsēdētāja

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru